MENÚ

Sol·licitud Saló Rosa (antic)

Descarregar el PDF de la sol·licitud

CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI

(Aprovades durant la reunió de junta de l’11 de febrer de 2019)

La Societat cedirà gratuïtament el Saló Rosa per a reunions i festes si es compleixen les següents condicions:

1.- El membre del grup o particular sol·licitant ha de ser soci/a de La Lliga i ha de fer constar el seu nom en la sol·licitud.

2.- Cal emplenar la sol·licitud anticipadament i deixar-la a la bústia de secretaria. Posteriorment l’interessat rebrà resposta de la disponibilitat o no de l’espai.

3.- L’horari d’utilització del Saló Rosa ha de coincidir amb l’horari de la cafeteria.

4.- Si és una trobada amb menjar o begudes caldrà indicar-ho a la sol·licitud i posar-se d’acord amb el responsable de la cafeteriarestaurant, que serà qui ho servirà.

5.- Es pot sol·licitar l’equip de so i/o el projector. En aquest cas, i si hi ha disponibilitat del tècnic, s’autoritzarà i caldrà abonar 50€.

6.- En cap cas l’ús d’aquest espai pot incomodar o destorbar els usuaris del cafè ni el personal responsable de la cafeteria.

7.- A les parets de l’espai no s’hi pot enganxar res, per no malmetre la pintura. I caldrà tenir cura dels quadres si hi hagués exposició.

8.- El sol·licitant es compromet a fer una bona utilització de la sala i abonar l’import de qualsevol possible desperfecte.

9.- Cal deixar l’espai en les mateixes condicions en què s’ha trobat.

La Junta

0