MENÚ

Avís legal i política de privacitat

El lloc web i el domini societatlalliga.com corresponen a «La Lliga Comercial, Industrial i Agrícola» amb CIF G-08880528, domicili al carrer del Pilar, 13 08786 Capellades, telèfon 93 801 05 11, e-mail: info@societatlalliga.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a La Lliga o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. «La Lliga» presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a «La Lliga» que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

Les dades obtingudes en el formulari de registre d’un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat per «La Lliga» o per a gestionar les relacions amb els seus clients i fer un seguiment de les comandes. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a «La Lliga» per qualsevol mitjà.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que «La Lliga» actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

Per això «La Lliga» manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a La Lliga a la confirmació expressa d’una comanda.

«La Lliga» es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

«La Lliga» no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies

«La Lliga» informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol.

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

0