MENÚ

Conversa en anglès

Dv, 28 oct. 19:30 h

Un divendres al mes de 19:30 a 21:00. Saló Rosa. Preu mensual: 6€ (socis) / 10€ (no socis). Pagament mensual.

27 de gener – Ideas for improving mental health.
24 de febrer – FluentU … a TV resource for improving English.
24 de març – Do you believe in life after death?
28 d’abril – What is your favourite sport or activity for improving body health?

Professor: Bill Gudnanson

– Els cursos són del 3 d’octubre del 2022 al 30 de juny de 2023.
– Les inscripcions als cursos es fan a partir del 6 de setembre tots els dimarts de 17:00 a 19:00 a secretaria. També podeu fer la inscripció a l’inici de cada curs.
– Domiciliacions: si no s’indica el contrari, els rebuts dels cursos es domiciliaran a través del banc al compte habitual de soci.
– Les devolucions tindran un recàrrec de 5€.

Organitza: La Lliga
0